Additional Programs

RRREC Fest in The Valley 2017

PASAR ILMU

Kepala Sekolah: Gilang Gombloh dan adjisdoaibu

 

Ini adalah platform berbagi pengetahuan dan pertukaran tacit dengan menjadikan semua orang adalah guru sekaligus murid. Semangat kesetaraan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan perluasan jaringan peserta sehingga membuka peluang peluang kolaborasi antarindividu.